Kheda (Anand)

આજ રોજ ડાકોર નગરપાલિકા ના ભાજપ ના ૭ ઉમેદવારો ને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા

 750 Total Views

સામાવાળા કમ (૧) થી (૭) એ ડાકોર નગરપાલિકાના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ ની તા. 3/3/૨૦૧૮ ની ચૂંટણી માં ભા.જ. પક્ષના મેન્ડેટ ધરાવતા પ્રમુખ પદના અને ઉપપ્રમુખ પદના માન્ય ઉમેદવાર વિરુદ્ધ મતદાન કરીને ભા.જ.પક્ષના સિમ્બોલ પર ચૂંટાયેલા સદસ્ય શ્રી ઓ હોવા છતાં ભા.જ.પક્ષના મેન્ડેટ નો અનાદર કરી પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરી ભા.જ.પક્ષના વ્હીપનો ભંગ કરી ભા.જ.પક્ષના મેન્ડેટ વિરુદ્ધ મતદાન કરેલ હોય તેઓનું વર્તન-conduct લક્ષમાં લેતા તેઓ એ પોતાનો મૂળ રાજકીય પક્ષ છોડી દીધેલ હોવાનું પુરવાર થતાં સામાવાળા ક્રમ

(૧) કલ્પેશકુમાર ચંદ્રવદન ભટ્ટ
(૨) ઝલક પાર્થભાઈ ખંભોળજા
(૩) મમતાબેન કેતન કુમાર શાહ
(૪) ઉપેન્દ્ર કુમાર રણછોડભાઈ ઉપાધ્યાય
(૫) વનીતાબેન વિપુલ કુમાર શાહ
(૬) શીતલબેન વિપુલકુમાર પટેલ
(૭) અક્ષય કુમાર મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ને

ડાકોર નગરપાલિકાના સભ્ય તરીકે ગેરલાયક (disqualify) ઠરાવવા હુકમ કરેલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.