International

ધરતી પર સાત નહીં આઠ ખંડ, વૈજ્ઞાનિકોએ પુરાવા સાથે બનાવ્યો નવો નકશો

આપણે બધા જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી પૃથ્વી પર સાત ખંડ છે. પરંતું શું તમે જાણો છો કે, પૃથ્વી પર સાત નહીં પણ આઠ ખંડ છે. પરંતુ આ આઠમો ખંડ સમુદ્રની નીચે દટાઇ થઇ ગયો છે. આ ખંડ ઓસ્ટ્રેલિયાથી દક્ષિણપૂર્વ તરફ ન્યુઝીલેન્ડની ઉપર છે. હવે વૈજ્ઞાનિકોએ તેને નવો નકશો દેખાડ્યો છે. તેના પરથી ખબર પડે છે […]