Kheda (Anand)

પ્રાતઃ સમય પ્રભુ નાં મુખ નિરખી,આંનદ ઊર નાં સમાય રેં… આજ નાં શ્રી રણછોડરાય ભગવાન ડાકોર નાં મંગળા આરતી દર્શન…

 512 Total Views

પ્રાતઃ સમય પ્રભુ નાં મુખ નિરખી,આંનદ ઊર નાં સમાય રેં…🌹 આજ નાં શ્રી રણછોડરાય ભગવાન ડાકોર નાં મંગળા આરતી દર્શન🌞

જય રણછોડ🙏🏻

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.