GUJARAT Kheda (Anand)

ડાકોર નગરમાં માળીવાળો ખાંચો વિસ્તાર કન્ટાઇનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

 1,656 Total Views

ડાકોર નગરમાં પ્રણવ પ્રવીણચંદ્ર અધ્વર્યુ જે કોરોના પોઝીટીવ આવેલ હોય જેથી ડાકોર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરશ્રી તથા તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરશ્રીની સુચના મુજબ ડાકોર નગરપાલિકા સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી કમલેશભાઈ સેવક દ્વારા માળીવાળો ખાંચો વિસ્તાર કન્ટાઇનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવેલ છે..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.